Mądraliński maluch

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-073/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat staszowski

Gmina: Osiek

Wartość ogółem: 368439

Wydatki kwalifikowalne: 368439

Dofinansowanie: 353629

Dofinansowanie UE: 313173,15

Nazwa beneficjenta: Gmina Osiek/Zespół szkół im. Jana Pawła II

NIP beneficjenta: 8661614192

Kod pocztowy: 28-221

Miejscowość: Osiek

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat staszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/17/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/30/2011

przedszkole międzybórz, lasy państwowe aplikacja, sudop pomoc de minimis, gotowe sprawozdanie z filmu, uczy o tarciu cieple i przyspieszeniu, informacje nowy sącz, usterka nowi prowadzący, ortopeda cieszyn frysztacka, action serwis, limanowa praca gov pl, plany nysa

yyyyy