Mądry start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w gminie Czarne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-259/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Gmina: Czarne

Wartość ogółem: 164090

Wydatki kwalifikowalne: 164090

Dofinansowanie: 164090

Dofinansowanie UE: 139476,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Czarne

NIP beneficjenta: 8431529525

Kod pocztowy: 77-330

Miejscowość: Czarne

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

oznaczenia na liście obecności 2020, 4 marca 2021, wniosek o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności, wniosek o opiekę covid, internetowe wybory eu, praca czarnków pup, urzad pracy chojnice, www.alablaboratoria.pl wyniki online kęty, kompendium logistyka wojskowego pdf, pkb ue, zsm nr 2 hrubieszów, załącznik nr 3 do ustawy o vat, rezultat pracy, centrum olejowe skarżysko, trust issues objawy, urząd pracy ostrzeszów, fundusz medyczny, euro 2020 inauguracja, pg7 walbrzych, oznaczenia na projekcie budowlanym, uczę się

yyyyy