Magiczne drzwi do przyszłości-otwórzmy je razem

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-033/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Hażlach

Wartość ogółem: 456714

Wydatki kwalifikowalne: 456714

Dofinansowanie: 449863

Dofinansowanie UE: 388206,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Hażlach/Szkoła Podstawowa im. „Trzech Braci” w Hażlachu

NIP beneficjenta: 5481064759

Kod pocztowy: 43-419

Miejscowość: Hażlach

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

urząd gminy piaski, zmiana najemcy w tbs ze wskazaniem, powiatowy urząd pracy bytów, czcionka do dokumentów, granty dla osp 2021, 149 promyk nadziei, zarząd wspólnoty mieszkaniowej obowiązki, pup.pl, ex aequo skrót, www.urząd pracy rzeszów, www.malami.pl, www, gmina miasto łódź, technikum nr 4 nowy sącz, w szczególności, gospodarka otwarta, pies asystujacy, u kubusia

yyyyy