Magiczny świat przedszkolaka w Gminie Pilzno

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-005/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Gmina: Pilzno

Wartość ogółem: 368089,77

Wydatki kwalifikowalne: 368089,77

Dofinansowanie: 312876,3

Dofinansowanie UE: 312876,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Pilzno

NIP beneficjenta: 8722219344

Kod pocztowy: 39-220

Miejscowość: Pilzno

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat dębicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

musisz to wiedzieć 1045, projekt czyste powietrze wniosek, gmina siemiatycze, folia do pakowania cukierków krzyżówka, 1 lo tarnów, nowe środki, uzupełnij wypowiedzenia tak aby powstały wskazane zdania, basen grajewo, futura modlniczka autobus nowa huta, gc energy praca, synonim otrzymać, zakresu, w jaki sposób będą na siebie oddziaływały przedstawione przedmioty, spsk brzezinka, operacja gospodarcza, 136 dni po 3 sierpnia

yyyyy