„Maja i Gucio. Integracyjny punkt przedszkolny w Dobrej”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-002/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat łobeski

Gmina: Dobra

Wartość ogółem: 1233533,84

Wydatki kwalifikowalne: 1233533,84

Dofinansowanie: 1083421,92

Dofinansowanie UE: 1048503,76

Nazwa beneficjenta: Gmina Dobra

NIP beneficjenta: 8512948083

Kod pocztowy: 72-003

Miejscowość: Dobra

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat policki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

urząd pracy międzychód, mozilla pl, kiedy otworzą szkoły 2021, pup zwoleń, ue logo, to wszystko rodzina, pup wloclawek, warunki przyjęcia do unii europejskiej, nawóz jaros, wype, na sygnale odc 370, sl 2014, linie pkp

yyyyy