Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-125/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Ustka

Wartość ogółem: 283023,95

Wydatki kwalifikowalne: 283023,95

Dofinansowanie: 240570,36

Dofinansowanie UE: 204484,81

Nazwa beneficjenta: Maria Weiwer

NIP beneficjenta: 8392571456

Kod pocztowy: 76-211

Miejscowość: GĄBINO

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/30/2013

Data zakończenia realizacji: 6/29/2015

jak uniknąć opłaty adiacenckiej, opiekunka dla seniora, liczba 12.6 to 6 liczby, instytucje gospodarki budżetowej wykaz, rzs długość życia, inwestycje w fundusze, www.pup.leszno, 4748 brutto ile to netto

yyyyy

Dodaj komentarz