MAŁA AKADEMIA WIELKICH ZMIAN

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-113/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Frysztak

Wartość ogółem: 180341,59

Wydatki kwalifikowalne: 180341,59

Dofinansowanie: 155501,59

Dofinansowanie UE: 153290,35

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku

NIP beneficjenta: 8191401606

Kod pocztowy: 38-130

Miejscowość: Frysztak

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

airly.pl, konferencja 10 marca 2021, urząd miejski kalisz kościuszki, energotech lublin, odzyskiwanie długów siłą, miernik ph gleby ranking, stypendium szkoleniowe 2021, wsl częstochowa opinie, na podstawie wykresu przedstawiającego fazy rozwoju demograficznego ustal, wyszukiwarka podmiotów gospodarczych, zamień pytania zamknięte na otwarte, urzad miasta serenada, ip baza, dofinansowanie tarcza

yyyyy