Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-125/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Gmina: Grodzisko Dolne

Wartość ogółem: 430071,38

Wydatki kwalifikowalne: 430071,38

Dofinansowanie: 421091,4

Dofinansowanie UE: 365560,67

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa w Laszczynach

NIP beneficjenta: 8161024211

Kod pocztowy: 37-306

Miejscowość: Grodzisko Dolne

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leżajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/25/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

flaga unii europejskiej 2019, grzegorz puda, kalkulator próby badawczej, pakiety msp 2020, wpyskowicach, urząd pracy radziejów, rodzaje unii, jablonki podstawowe, udzielamy, usuwanie z organizacji niewygodnych członków, www up tarnow pl, programista kurs, krakowskie biuro festiwalowe, urzad pracy sandomierz, twoje życie, rehabilitacja kopernika, izodom cennik 2019

yyyyy