Mała – nowoczesna szkoła!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-246/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Przystajń

Wartość ogółem: 477542,98

Wydatki kwalifikowalne: 477542,98

Dofinansowanie: 477542,98

Dofinansowanie UE: 405911,53

Nazwa beneficjenta: Gmina Przystajń / Gminny Zespół Oświaty w Przystajni

NIP beneficjenta: 5741069370

Kod pocztowy: 42-141

Miejscowość: Przystajń

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

bałtyk 2017, tradycyjny stroj gorniczy, pup ostróda, ministerstwo sportu logo, przyszlosc, zse brzeg, jak należy odnosić się do osób które różnią, art 96 ust 9a pkt 2, portale dla dorosłych, włocławek, kujawsko-pomorskie, ww polska, urzad pracy kedzierzyn kozle oferty, deklaracja wekslowa do druku, wniosek czyste powietrze pdf katowice, średni przedsiębiorca, zasadzie, o wt.pl, podkreśl w dialogach imiesłowy, ministerstwo finansó, pfron jak obliczyć wskaźnik w szkole

yyyyy