Mała szkoła dla wielkich ludzi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-006/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Kłodzko

Wartość ogółem: 171041,13

Wydatki kwalifikowalne: 171041,13

Dofinansowanie: 171041,13

Dofinansowanie UE: 145384,96

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Inicjatywa Edukacyjna „Nasze Żelazno”

NIP beneficjenta: 8831810409

Kod pocztowy: 57-361

Miejscowość: Żelazno

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

kwarantanna luty 2022, który z wymienionych przypadków może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego?, profilaktyka raka szyjki macicy, dobra koniunktura bum, autobus 194 gliwice, motel polska vod, otwarcie wulkanizacji krok po kroku, baza usług rozwojowych małopolska, opis faktury

yyyyy