Mała szkoła – duża szansa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-229/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Gmina: Biłgoraj

Wartość ogółem: 104478

Wydatki kwalifikowalne: 104478

Dofinansowanie: 94030

Dofinansowanie UE: 88806,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Biłgoraj/ Szkoła Podstawowa w Starym Bidaczowie

NIP beneficjenta: 9181804154

Kod pocztowy: 23-400

Miejscowość: Biłgoraj

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat biłgorajski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 12/20/2011

pce koscian, dofinansowanie na zakup ziemi 2021, sprawdzenie wysokości otrzymanej pomocy de minimis, flagi po angielsku, cpr dania, przyporządkuj właściwe definicje do podanych terminów, i, zapisz bez wykonywania obliczeń kwadrat liczby 382, zapisz w wyznaczonych miejscach po dwa skutki podanych wydarzeń, mikro czy mały przedsiębiorca, 54 kody pkd, lxxii jaka to liczba, zmiana oficjalnej nazwy państwa na rzeczpospolita polska, postemp logowanie, czesc granicy miedzy polska a slowacja, szkoła i edukacja zapytaj, dofinansowanie na pracownika z urzędu pracy 2021, govtech, dwa miasta łączy linia kolejowa o długości 336 kilometrów, sea region, klub aktywnych kobiet

yyyyy