Mała szkoła duża szansa!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-028/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lubiński

Gmina: Rudna

Wartość ogółem: 300910,37

Wydatki kwalifikowalne: 300910,37

Dofinansowanie: 300910,37

Dofinansowanie UE: 255773,81

Nazwa beneficjenta: Semper Avanti

NIP beneficjenta: 8971661576

Kod pocztowy: 50-244

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011

prawo osobowe, 2k 1m, cukierki na podniesienie ciśnienia, egzamin gimnazjalny ćwiczenia pdf

yyyyy