Mała szkoła, duże możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-133/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Gmina: Kąty Wrocławskie

Wartość ogółem: 120630,3

Wydatki kwalifikowalne: 120630,3

Dofinansowanie: 120630,3

Dofinansowanie UE: 102535,76

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zachowice i Okolic

NIP beneficjenta: 8961308022

Kod pocztowy: 55-080

Miejscowość: Zachowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat górowski / Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

linia demarkacyjna, https skierowania.nfz.gov.pl 06-, jeremie 2, gov.pl dekoder wniosek, stat.gov.pl, opaska zycia, bsgasocin, administracja europejska, fenix z popiołów, podział odporności, początek kariery, szpital poznan, jak wyliczyć proporcję do leasingu, plac na stawach 1, rozbudowa hydrauliki mf 255

yyyyy