Mała szkoła – Wielcy MY – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-243/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Sawin

Wartość ogółem: 171960

Wydatki kwalifikowalne: 171960

Dofinansowanie: 154764

Dofinansowanie UE: 146166

Nazwa beneficjenta: Gmina Sawin/Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej

NIP beneficjenta: 5631995414

Kod pocztowy: 22-107

Miejscowość: Petryłów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014

mwc, oznacz literą x wielkość której dotyczy pytanie, praca świebodzin pup, liceum dynów, na podstawie wiadomości zdobytych na lekcji rozmów z rodzicami bądź dziadkami, prędkość eksploatacyjna, małopolskie parki przemysłowe, żłobki warszawa rekrutacja, uzupełnij tabelę dotyczącą postaci historycznych, połącz najważniejsze przyczyny nierównowagi na rynku pracy z odpowiednimi opisami, podkreśl właściwe dokończenie zdania ubogich pracowników, szpitale polskie, usługi transgraniczne, poznań województwo, zus dla nowych firm 2021, pomoc nauczyciela kurs, dostępny 3, państwowe fundusze celowe, chwytliwe nazwy, serwis oke gdańsk

yyyyy