Mała szkoła, wielka sprawa! Rozwój oferty edukacyjnej w Miłkowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-152/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Podgórzyn

Wartość ogółem: 124270,9

Wydatki kwalifikowalne: 124270,9

Dofinansowanie: 124270,9

Dofinansowanie UE: 105630,27

Nazwa beneficjenta: Fundacja Rodzinna Stacja

NIP beneficjenta: 8862981738

Kod pocztowy: 58-312

Miejscowość: Stare Bogaczowice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

wykorzystywanie funduszy unijnych praca licencjacka, synonim korzystny, mcdonald galeria warmińska, slon lesny, pokrycia dachów, kurs euro 08.04.2021, państwa ue, internetowe wybory eu, skroty walut, zdolność honorowa, covid europa, fundusze unijne 2014 2020

yyyyy