Mała szkoła – wielkie możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-067/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lwówecki

Gmina: Lwówek Śląski

Wartość ogółem: 120575

Wydatki kwalifikowalne: 120575

Dofinansowanie: 120575

Dofinansowanie UE: 102488,75

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice

NIP beneficjenta: 6161556214

Kod pocztowy: 59-600

Miejscowość: Lwówek Śląski

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat lwówecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

podział infrastruktury, urzad pracy radziejow, s17 oddanie, placówki zus warszawa, jak napisać wniosek o ubezwłasnowolnienie członka rodziny, pomocne pomorskie, rondo makro lublin schemat, urząd grodzisk mazowiecki

yyyyy