Mała szkółka – dużo możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-017/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Gmina: Krasnobród

Wartość ogółem: 297900

Wydatki kwalifikowalne: 297900

Dofinansowanie: 297900

Dofinansowanie UE: 253215

Nazwa beneficjenta: Gmina Krasnobród

NIP beneficjenta: 9221352156

Kod pocztowy: 22-440

Miejscowość: Krasnobród

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat zamojski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

22 500 94 00, gc energy praca, www moje innogy pl, zsp2olawa, co oznacza https, gdoś, ustaw pzp, polska slowacia

yyyyy