MAŁE DZIECI – DUŻE UCZUCIA – rozwój przedszkoli na terenie miasta Wągrowca

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-057/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat wągrowiecki

Gmina: Wągrowiec

Wartość ogółem: 1985050

Wydatki kwalifikowalne: 1985050

Dofinansowanie: 1955050

Dofinansowanie UE: 1687292,5

Nazwa beneficjenta: Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza A.Gawrońska Sp.j.

NIP beneficjenta: 7811843440

Kod pocztowy: 60-171

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

zsrcku w czernichowie, bony na innowacje, przystosowanie, opinia techniczna druk, urząd gminy bielsko biała

yyyyy