Małe nie znaczy gorsze

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-038/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Annopol

Wartość ogółem: 84452

Wydatki kwalifikowalne: 84452

Dofinansowanie: 84452

Dofinansowanie UE: 71784,2

Nazwa beneficjenta: Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

NIP beneficjenta: 7151647714

Kod pocztowy: 23-235

Miejscowość: Dądrowa

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/8/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/29/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

ogłoszenia towa, projekt kwiaty włocławek, nowy tygodnik łobeski, wojewódzki fundusz ochrony środowiska, praca klub sportowy, supermama, kto koordynuje działania informacyjne tworząc operacje informacyjne?, żłobek kacperek radom

yyyyy