Małe przedszkola – wielka szansa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-014/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat kamieński

Gmina: Świerzno

Wartość ogółem: 1743536

Wydatki kwalifikowalne: 1743536

Dofinansowanie: 1569166

Dofinansowanie UE: 1482005,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Świerzno

NIP beneficjenta: 9860157007

Kod pocztowy: 72-405

Miejscowość: Świerzno

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat kamieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012

lednica muzeum, euro.2021, niepełnosprawni intelektualnie, pożyczki dla młodych, szkoła całe odcinki cda 677, salon kosmetyczny w kontenerze, plan gospodarczy wspólnoty mieszkaniowej, urzad pracy w kole, mazowsze stypendia, druk z-15 wzór wypełniony 2020, jerzy trela nowotwór, urząd miasta proz, wezwanie do zapłaty word, urzad skarbowy kraków, pożyczka 0 procent, żłobek ełk, potwierdzenie salda po angielsku, analiza swot osoby, gov lista sklepów, struktury ue, gmina tuliszków

yyyyy