Małe przedszkole-duże możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-034/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olsztyński

Gmina: Kolno

Wartość ogółem: 297704

Wydatki kwalifikowalne: 297704

Dofinansowanie: 266171

Dofinansowanie UE: 253048,4

Nazwa beneficjenta: Gmina Kolno/Przedszkole Samorządowe w Kolnie z filiami w Bęsi i Lutrach

NIP beneficjenta: 7393439008

Kod pocztowy: 11-311

Miejscowość: Kolno

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat bartoszycki / Powiat olsztyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

zasada równowagi europejskiej, ulica przasnyska, poznaj. to, fundusz pracowniczy 2019, jak sie pisze też, pup nisko oferty pracy, sudop wyszukiwanie, przedszkole w zagórowie, kto jest minister finansów 2020, internetowa mapa polski pf, ferie pomorze 2019, domki dolny śląsk, tłumaczenie dokumentu pdf, milano pożyczki, tomasz stapiński, urząd pracy w giżycku, dziedzina gospodarki, bezpłatne kursy unijne gdańsk, zapisz nazwy przekształconych organów służących roślinom do rozmnażania, opis przyrody warmii i mazur

yyyyy