Małe przedszkole kluczem do lepszego startu w szkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-097/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Gmina: Niegowa

Wartość ogółem: 398260

Wydatki kwalifikowalne: 398260

Dofinansowanie: 392286,1

Dofinansowanie UE: 338521

Nazwa beneficjenta: Gmina Niegowa

NIP beneficjenta: 5771960580

Kod pocztowy: 42-320

Miejscowość: Niegowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

język gif, piekarnia tyrolska barczewo, 31 października 2019 wolne, sprzedaż samochodu poza unię europejską 2020

yyyyy