Małe przedszkole w Polanie – szansą na harmonijny rozwój dzieci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-111/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Gmina: Czarna

Wartość ogółem: 287969

Wydatki kwalifikowalne: 287969

Dofinansowanie: 283629

Dofinansowanie UE: 244773,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Czarna

NIP beneficjenta: 6891190205

Kod pocztowy: 38-710

Miejscowość: Czarna

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

lokalny rolnik łódź, cjo ue katowice, wzrost stopnia procentowych maj, kzkgop 37, kropka w tekście, pomoc dla bezrobotnych 50+, przyjęcie gotówki powyżej 15.000 zł konsekwencje, se bi rybnik, na tę czy na tą chwilę, umowa o współpracę wzór

yyyyy