Małe Przedszkole w Wetlinie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-086/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Gmina: Cisna

Wartość ogółem: 94544,44

Wydatki kwalifikowalne: 94544,44

Dofinansowanie: 93126,27

Dofinansowanie UE: 80362,77

Nazwa beneficjenta: Fundacja Ekologiczna – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”

NIP beneficjenta: 6341960885

Kod pocztowy: 40-743

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

wiadomoscci, chorzow ul dworcowa, bgk tarcza antykryzysowa, nowe wytyczne, zwik wilamowice, in-12 wzór wypełnienia, słowiński park narodowy zwierzęta, podmiot ekonomii społecznej, lublin ludność, centrum konferencyjno szkoleniowe fundacji nowe horyzonty, informacje łódź, urząd pracy bydgoszcz godziny otwarcia, skreśl zbędne wyrazy w zdaniach tak aby podane informacje były prawdziwe w strefie, przeprowadź doświadczenie badanie właściwości sorpcyjnych gleby, pożyczka płynnościowa mazowieckie, stosunek zobowiązaniowy, ptk 2019, lublin mapa dzielnic, praca psycholog warmińsko mazurskie, przeprowadzonych synonim, określ tendencje zmian w wielkości zatrudnienia

yyyyy