Małe przedszkole – wielka sprawa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-201/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sejneński

Gmina: Giby

Wartość ogółem: 509934

Wydatki kwalifikowalne: 509934

Dofinansowanie: 446444

Dofinansowanie UE: 433443,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Giby

NIP beneficjenta: 8442151332

Kod pocztowy: 16-506

Miejscowość: Giby

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat sejneński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/26/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013

www rybnik ogłoszenia, urząd pracy w staszowie oferty pracy, 5227 brutto ile to netto, ka studio rybnik, przyporządkuj nazwy związków chemicznych podane w podpunkcie a do ich wzorów w podpunkcie b, załącznik nr 3 do ustawy o vat 2020, małopolski fundusz rozwoju, biuro gospodarki odpadami zielona góra, bydgoska fabryka mebli likwidacja, pieniądze z urzędu pracy za znalezienie pracy, konkursowy

yyyyy