Małe przedszkole – wielka sprawa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-055/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Gmina: Czarna

Wartość ogółem: 86095

Wydatki kwalifikowalne: 86095

Dofinansowanie: 83891,93

Dofinansowanie UE: 73180,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Czarna

NIP beneficjenta: 6891190205

Kod pocztowy: 38-710

Miejscowość: Czarna

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/9/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

jak obliczyć wynagrodzenie krok po kroku 2019, urząd marszałkowski toruń konkursy, rezerwacje.um.warszawa.pl praga południe, wł, dyskontowanie pomocy publicznej sse przykład, jak upiec idealną bezę, autyzm to nie choroba, piotr sokolski pwr, specyficzna synonim, sposób napędu pola wyboru wielokrotnego, indywidualnie, śmieszne pożegnania, kolejno, moje.innogy, ile wynosi staż z urzędu pracy 2022, gov.dom, stare deski z rozbiórki, urząd pracy w szamotułach, czy hospicjum przyjmie leki

yyyyy