Małe przedszkole- wielkie szanse

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-073/09-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Strawczyn

Wartość ogółem: 220869

Wydatki kwalifikowalne: 220869

Dofinansowanie: 216869

Dofinansowanie UE: 187738,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Strawczyn/Publiczne Przedszkole w Promniku

NIP beneficjenta: 9591482922

Kod pocztowy: 26-067

Miejscowość: Strawczyn

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/24/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

kraków jakie to województwo, urząd miasta mikołów praca, pismo do wspólnoty mieszkaniowej wzór, pozyczki na 36 miesiecy, michniów, powstanie kwietniowe, wykonaj działania podaj konieczne założenia, przecinek przed aczkolwiek, pomysłodawca, gromadzenie danych, coaching ćwiczenia pdf, wyszukiwarka sudop, finanse gov pl

yyyyy