Małe przedszkole z powiatu rzeszowskiego kształcące wielkich ludzi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-152/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Krasne

Wartość ogółem: 94334,22

Wydatki kwalifikowalne: 94334,22

Dofinansowanie: 92909,77

Dofinansowanie UE: 80184,09

Nazwa beneficjenta: Centrum Edukacji Lingua

NIP beneficjenta: 6782458904

Kod pocztowy: 35-112

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

www supernowosci24 pl, lista województw w polsce, wwwp, osiedle nad zatoką 3 dickmana, op lp, na wyjazdy, obywatelstwo francuskie, pupslawno, aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego doc, bon na zasiedlenie 2019 warunki, jamrożek starachowice, behap bud, na pewno jak piszemy, projekt stokrotka, gorzów wielkopolski warszawa, praca działdowo pup, nieruchomosci walbrzych, inaczej płatność jednym kliknięciem, orleb, spółdzielnia mieszkaniowa radymno

yyyyy