Małe znaczy wiecej – wsparcie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu gminy Połczyn Zdrój

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-023/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat świdwiński

Gmina: Połczyn-Zdrój

Wartość ogółem: 588249,1

Wydatki kwalifikowalne: 588249,1

Dofinansowanie: 588249,1

Dofinansowanie UE: 500011,74

Nazwa beneficjenta: Gmina Połczyn – Zdrój

NIP beneficjenta: 6722023427

Kod pocztowy: 78-320

Miejscowość: Połczyn – Zdrój

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat świdwiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/10/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009

baśniowy świat dziecka, program operacyjny infrastruktura i środowisko 2007 2013, za głosem serca odc 109, ukraina województwa, solec 18/20 u7

yyyyy