Mali a jednak wielcy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-233/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Zebrzydowice

Wartość ogółem: 208151

Wydatki kwalifikowalne: 208151

Dofinansowanie: 208151

Dofinansowanie UE: 176928,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Zebrzydowice/Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych

NIP beneficjenta: 6331811014

Kod pocztowy: 43-410

Miejscowość: Marklowice Górne

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

uzupełnij mapę myśli dopisz odpowiednie informacje wykonaj rysunki, mikrofirma gov, program praca dla młodych, weeia plany, korzystac, urzad skarbowy warszawa, szpital na peryferiach nowa generacja, parapet niżej niż blat, rpo lubuskie 2020, miasto w powiecie bocheńskim, łowienie ryb w chorwacji pozwolenie 2017, koleje duże i małe, w dzisiejszych czasach zwyczaje oraz ideały średniowiecznych rycerzy są pielęgnowane przez członków, iiilo tarnów, wzory ekonomiczne, azotan (v) potasu

yyyyy