Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-016/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Czudec

Wartość ogółem: 69437,67

Wydatki kwalifikowalne: 69437,67

Dofinansowanie: 69437,67

Dofinansowanie UE: 59022,02

Nazwa beneficjenta: Centrum Języka Angielskiego NTV ENGLISH

NIP beneficjenta: 8131603022

Kod pocztowy: 35-064

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/31/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

stary piec węglowy, technikum budowlano-geodezyjne w psbig, analiza efektywności kosztowej, działalności gospodarczej, www.mf.gov.pl e-deklaracje, wesoły początek radości, całe, ryki klub

yyyyy