MALI KREATORZY-WIELCY ODKRYWCY

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-108/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 848720,23

Wydatki kwalifikowalne: 848720,23

Dofinansowanie: 835989,43

Dofinansowanie UE: 721412,2

Nazwa beneficjenta: FILOMATA Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6312595408

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013

wzrost stopnia procentowych luty, muzeum tradycji niepodległościowych, walory kulturowe podkarpacia, hurtownia stali skarbimierz, fundusz pracy ustawa, covid 11 marca, koronawirus w polsce 3 kwietnia

yyyyy