Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-050/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat choszczeński

Gmina: Bierzwnik

Wartość ogółem: 346152

Wydatki kwalifikowalne: 346152

Dofinansowanie: 294229,2

Dofinansowanie UE: 294229,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Bierzwnik

NIP beneficjenta: 5941534297

Kod pocztowy: 73-240

Miejscowość: Bierzwnik

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat choszczeński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego departament ochrony zabytków, jak jest na granicy polsko niemieckiej, przepraszam w różnych językach, ustawa o braku odpowiedzialności urzędników

yyyyy