Mali odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-055/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Gmina: Wielkie Oczy

Wartość ogółem: 607275,86

Wydatki kwalifikowalne: 607275,86

Dofinansowanie: 516184,48

Dofinansowanie UE: 516184,48

Nazwa beneficjenta: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”

NIP beneficjenta: 7951561960

Kod pocztowy: 37-220

Miejscowość: Łopuszka Mała

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

lasy gov, wzór budowa listu, urzad pracy zlotoryja, w jakim województwie, sprawdzanie dofinansowania, numer do urzędu pracy, środkowa europa, impuls pociag, w trakcie realizacji po angielsku, kredyty dla firm tarcza antykryzysowa, ustawa wspólnota mieszkaniowa, oscylować, dofinansowanie termomodernizacja, kiedy pełnia lipiec 2019, nn fundusze, jaką firmę założyć w 2022, błędy językowe przykłady zdań

yyyyy