MALI ODKRYWCY NA START!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-032/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Dopiewo

Wartość ogółem: 590490

Wydatki kwalifikowalne: 590490

Dofinansowanie: 590490

Dofinansowanie UE: 501916,5

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Dla Przyszłości”

NIP beneficjenta: 7772736489

Kod pocztowy: 62-069

Miejscowość: Dąbrówka

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012

urząd statystyczny lublin, uw olsztyn, stopa inwestycji, zachęta brzeźnica, nowe pozyczki 2018, kogo mragowo, azotan v miedzi ii, sokołowy kąt

yyyyy