„Mali strażnicy przyrody”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-061/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Kleczew

Wartość ogółem: 700000

Wydatki kwalifikowalne: 700000

Dofinansowanie: 595000

Dofinansowanie UE: 595000

Nazwa beneficjenta: Gmina Kleczew/Biuro Obsługi Szkolnictwa w Kleczewie

NIP beneficjenta: 6651804518

Kod pocztowy: 32-540

Miejscowość: Kleczew

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat chrzanowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

zsti lodz, dotacje na zatrudnienie pracownika, 136 dni po 27 lipca, wózek schodowy obi, pfron konkursy 2018

yyyyy