Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-021/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski

Gmina: Dąbie

Wartość ogółem: 406100,5

Wydatki kwalifikowalne: 406100,5

Dofinansowanie: 345185,42

Dofinansowanie UE: 345185,43

Nazwa beneficjenta: Gmina Dąbie

NIP beneficjenta: 6662018485

Kod pocztowy: 62-660

Miejscowość: Dąbie

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/4/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

mapa wydatków państwa, covid 17 luty 2022, niale, webinar ministerstwo finansów 2022, cpk przebieg linii kolejowych, raport po angielsku przykład, pps.a sledzenie przesyłek, milanowek, dotacja na pracownika, to takie proste tekst, kontrola ws silnie pozytywny, sjo agh sekretariat, ile dofinansowania na firme, zakłócanie kamer wifi, fundusze europejskie 2019, posłuchaj pięciu wypowiedzi na temat podróżowania

yyyyy