Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-040/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 913508,96

Wydatki kwalifikowalne: 913508,96

Dofinansowanie: 913508,96

Dofinansowanie UE: 776482,62

Nazwa beneficjenta: Usługi logopedyczne. Prywatne przedszkole. Violetta Cudak

NIP beneficjenta: 7881221198

Kod pocztowy: 62-065

Miejscowość: Grodzisk Wielkopolski

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat grodziski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2009

dotacje unijne podkarpackie, najbardziej opłacalne kursy, myśl dariusza szymca, jednorazowa amortyzacja do 100 tys. zł przykłady, dni dąbrowy 2019, ip 13, nabor zamosc, rehabilitacja gorzów nfz, technologie przyjazne środowisku, obszar wg stopnia urbanizacji (degurba), uzupełnij schemat rodzaje krajobrazów, staże unijne 2018, osobowych, zbiór słów, tabelą norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu zus 2020

yyyyy