Maluchy na start – zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci z Gminy Łęczyce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-004/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Łęczyce

Wartość ogółem: 1136666,65

Wydatki kwalifikowalne: 1136666,65

Dofinansowanie: 1102566,65

Dofinansowanie UE: 966166,65

Nazwa beneficjenta: Anna Ramczyk – usługi opiekuńczo – specjalistyczne

NIP beneficjenta: 8411543752

Kod pocztowy: 84-300

Miejscowość: Lębork

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat lęborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

świnoujście budowa tunelu, uzasadnienie celowości przyznania bonu na zasiedlenie, lista chorób psychosomatycznych, plamy na kominie i smród, dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych, gus z 06, dofinansowanie na agroturystykę 2021, centralny system teleinformatyczny, dana 3 projekt, skierniewice urząd skarbowy, ile dostaje pracodawca za stażystę 2021, jak wystawić e receptę, kup za 2018

yyyyy