Maluchy na start – zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej (II edycja)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-066/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Łęczyce

Wartość ogółem: 276977,74

Wydatki kwalifikowalne: 276977,74

Dofinansowanie: 235431,08

Dofinansowanie UE: 200116,42

Nazwa beneficjenta: Anna Ramczyk – Usługi opiekuńczo – specjalistyczne

NIP beneficjenta: 8411543752

Kod pocztowy: 84-300

Miejscowość: Lębork

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat lęborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/24/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

rosja mapa administracyjna, cel szczegółowy, kurs nurkowania rzeszów, założenie, implanty 375 ml jaki to rozmiar, ws kielce, ug bulkowo, tapicer praga południe, gov.pl spis, ustawa o odnawialnych źródłach energii 2019, punkt widzenia z którego się coś rozpatruje, jak sie pisze na razie, mieszaniny eutektyczne, nowedotacjeunijne.eu, wskazania do cc 2020 wytyczne, łączany mapa, pandemia definicja, urząd pracy w świeciu, konkret bus rozkład

yyyyy