Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-006/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Gmina: Kobiór

Wartość ogółem: 662148,42

Wydatki kwalifikowalne: 662148,42

Dofinansowanie: 562826,16

Dofinansowanie UE: 562826,16

Nazwa beneficjenta: Gmina Kobiór/Gminne Przedszkole

NIP beneficjenta: 6381641034

Kod pocztowy: 43-210

Miejscowość: Kobiór

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat pszczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014

wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego polegają na, gaz projekt, koronawirus 19 luty 2022, wyszukiwanie tekstu na stronie, ministerstwo rozwoju, pup gryfice oferty pracy w powiecie, godło po angielsku, up parczew, upoważnienie do zawarcia umowy, promyk nadziei 126, zwik racibórz, plan lublina 2020, wzor na miejsce zerowe gdy delta jest rowna 0, euro.2021

yyyyy