Mały człowiek, duże możliwości- wsparcie dziecięcych szans edukacyjnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-064/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Gmina: Kolbudy

Wartość ogółem: 283796

Wydatki kwalifikowalne: 283796

Dofinansowanie: 283796

Dofinansowanie UE: 241226,6

Nazwa beneficjenta: Zespół Kształcenia i Wychowania

NIP beneficjenta: 6040009329

Kod pocztowy: 83-050

Miejscowość: Lublewo Gdańskie

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/25/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/5/2009

Data zakończenia realizacji: 12/18/2009

szukam firmy, wystawianie e recept, szkoła podstawowa w bystrzycy starej, szpital na peryferiach nowa generacja, ewidencja środków trwałych druk, urząd pracy nowa sól, szkoła podstawowa nr 9 mysłowice, program 7, larwy w maseczkach, krajowe centrum innowacji pożyczki opinie, coaching co to znaczy, urząd pracy ostrów wlkp

yyyyy