Mały człowiek – wielkie marzenia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-059/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Żory

Gmina: M. Żory

Wartość ogółem: 716425,6

Wydatki kwalifikowalne: 716425,6

Dofinansowanie: 705581,7

Dofinansowanie UE: 608961,76

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Żory

NIP beneficjenta: 6511001647

Kod pocztowy: 44-240

Miejscowość: Żory

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Żory

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/11/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

saldo migracji wzor, imago fundacja, mistrzowei, www podlasie, gdzie zgłosić niewywiązanie się z umowy, w razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt, wyszukaj osoby miejsca i inne, cena przetarcia 1m3 drewna 2021, inforeuro, toruńska starówka

yyyyy