Mały człowiek, wielkie możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-038/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Gmina: Sztum

Wartość ogółem: 225337,65

Wydatki kwalifikowalne: 225337,65

Dofinansowanie: 191537

Dofinansowanie UE: 191537

Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Sztum

NIP beneficjenta: 5792211352

Kod pocztowy: 82-400

Miejscowość: Sztum

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014

urząd pracy w kościerzynie, zmiana oficjalnej nazwy państwa na rzeczpospolita polska, kredyt ok dąbrowa górnicza, lubelskie agroturystyka, instalacje oze, powiatowy urząd pracy dla miasta torunia, dofe, poszukuje do współpracy, zawsze horyzontalny, priorytet co to, wstępny plan całości

yyyyy