Mały człowiek-wielkie możliwości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Stare Pole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-223/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat malborski

Gmina: Stare Pole

Wartość ogółem: 73434,6

Wydatki kwalifikowalne: 73434,6

Dofinansowanie: 73434,6

Dofinansowanie UE: 62419,41

Nazwa beneficjenta: Gmina Stare Pole/Zespół Szkół w Starym Polu

NIP beneficjenta: 5790015084

Kod pocztowy: 82-220

Miejscowość: Stare Pole

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat malborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

pup dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022, zs2 wodzislaw slaski, sprawozdanie z-15, transport kolejowy w polsce charakterystyka, firmy 2021, wałbrzych mieszkania, pogoda dzierżaniny, percepcja sjp, ponizsze ilustracje przedstawiaja cztery glowne rodzaje tkanek zwierzecych, wrocław swidnica, anna draganek, wydawnictwa uw, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa warszawa, urzad pracy swinoujscie, moc przyłączeniowa gazu m3/h kalkulator, urząd marszałkowski zachodniopomorski

yyyyy