Mały człowiek – wielkie możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-005/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Korfantów

Wartość ogółem: 614677,68

Wydatki kwalifikowalne: 614677,68

Dofinansowanie: 522476,03

Dofinansowanie UE: 522476,03

Nazwa beneficjenta: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

NIP beneficjenta: 5220001895

Kod pocztowy: 45-018

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/6/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

sebastian grzywacz, korpus, pull&bear liczba pracowników, bip staszow, dofinansowanie z lgd, www.niepodlegla.gov.pl

yyyyy