Mały inżynier w przedszkolu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-050/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Konin

Gmina: M. Konin

Wartość ogółem: 267941,18

Wydatki kwalifikowalne: 267941,18

Dofinansowanie: 227750

Dofinansowanie UE: 227750

Nazwa beneficjenta: Akademia Smyka Agnieszka Szczesiak

NIP beneficjenta: 6652705770

Kod pocztowy: 62-502

Miejscowość: Konin

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Konin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/15/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

ile trwa euro 2021, dotacje dla małych gospodarstw 2021, galeria x starachowice, działania promocyjne, s7 płońsk mława, 2017 rok, dofinansowanie do stawu 2022, szkoła podstawowa w bełdowie, działki wałbrzych, cech wieliczka

yyyyy