Mały Odkrywca wśród przyjaciół wiedzy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-091/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Gmina: Myszków

Wartość ogółem: 170350,25

Wydatki kwalifikowalne: 170350,25

Dofinansowanie: 167795

Dofinansowanie UE: 144797,71

Nazwa beneficjenta: Przedszkole nr 1

NIP beneficjenta: 5771808056

Kod pocztowy: 42-300

Miejscowość: Myszków

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

mama wraca do pracy opole 2021, adrian furman, rozwiń opis, cku solec nad wisłą, krzysztof drynda, szkoła muzyczna warszawa miodowa, staż z urzędu pracy 2019, kamienice lublin, praca mielec pup

yyyyy