Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-178/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat stalowowolski

Gmina: Stalowa Wola

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe

NIP beneficjenta: 8652080199

Kod pocztowy: 37-450

Miejscowość: Stalowa Wola

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat stalowowolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/27/2013

wsparcie dla firm koronawirus, bgk pl, nejman serwis, szkoła muzyczna działdowo, zst werynia, dotacja na rozpoczęcie działalności 2019, prosty plan ewakuacji, co to znaczy zw, urząd pracy krapkowice, dotację na budowę domu 2020, uzupełnij zdania głównym aktem prawnym w zakresie ochrony dóbr kultury, rozporządzenie covid 28 kwietnia 2021, urząd pracy ostróda, szoop łódzkie, ekogmina fotowoltaika, zatrudnienie po stażu 2019, 136 dni po 21 sierpnia, zs1 bełżyce, katowice województwo, dofinansowania dla osp 2021, instytucje gospodarki budżetowej wykaz

yyyyy