Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-015/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Gmina: Byczyna

Wartość ogółem: 100629

Wydatki kwalifikowalne: 100629

Dofinansowanie: 100629

Dofinansowanie UE: 85534,65

Nazwa beneficjenta: Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza”

NIP beneficjenta: 7511740405

Kod pocztowy: 46-220

Miejscowość: Polanowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

up siemiatycze, dotacje na doposażenie firmy, przedszkole 54 wrocław, agnieszka łojek ozga, 1 mld, pelnosprawny pl, euroregion viadrina

yyyyy